İslam ve Antik Dinler

İslam dinine getirilen eleştiriler ve yanıtlar ile düzeyli tartışmalar.
bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

İslam ve Antik Dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:35 am

Epona, antik roma tanrılarındandır. Atların, eşeklerin ve katırların koruyucu tanrısıdır.

İslamın tanrısı nedense atları, eşekleri ve katırları kendisinin yarattığını söylemektedir (Nahl 8). Bu üçünü özellikle sayması ve bunların da aynı coğrafyada, çok öncelere dayanan, kendilerine has bir tanrılarının olması çok ilginçtir.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:37 am

Parça parça tabletlerdeki anlatıma göre: sümer tanrıları, insanları, yaklaşan tufandan kurtarmak istemiyorlar. Ziudsura, tufanu haber alıyor ve bir gemi yaparak hayvanlarla beraber tufandan kurtuluyor. tufan sona erdiğinde, ziudsura, gökyüzü tanrısı an ve tanrılar tanrısı enlil önünde yere kapanıyor. Enlil, ona, insanoğlu ile hayvanların kurtarıcısı olarak dilmunda sonsuz bir hayat veriyor.

Gılgamış türevinde: tanrılar insanların gürültüsünden rahatsız olup, bir tufan yaratmaya karar veriyorlar. Tanrı ea, utnapiştime tufanı haber veriyor. Utna bir gemi yapıyor ve içine hayvanları alıyor. tufan o kadar dehşetli oluyor ki, tanrılar bile korkup siniyorlar. tufan sonrası, gemiden inip tanrılar adına bir boğa kesiyor ve etlerini yakıyor. Tanrılar utnanın yaptığı işe çok sevinip, onu sonsuz yaşam ile ödüllendiriyorlar.

Zeus insanlardan sıkılır ve bir tufan yaratmak ister. Bunu haber alan prometheus, oğluna söyler. Oğul Deukalion ve karısı Phyrra, yaptıkları bir tekne ile, 9 gün yolculuk sonrasında Parnassos dağına varıp, tufandan kurtulurlar. Çift, zeustan, insanları yeniden yaratması konusunda istekte bulunurlar. Zeus kabul eder ve artlarına taşlar atmalarını söyler. Deukalionun ardına attığı taşlardan erkekler, Phyrra'nın attıklarından kadınlar oluşur.

İslam, hırstiyanlık ve musevilikteki masallara göre: Allah, ona karşı gelen insanları tufan ile yok edecektir. Peygamberi Nuh'a gemi yapmasını ve içine hayvanlardan çift çift koymasını söyler. Tufan gerçekleşir, herkes pert olur. Gemi bir dağa oturur. Nuh kuşlar gönderir. Son gönderdiği kuş gelmeyince, anlar ki tufan son ermiştir. Gemiden çıkar, kendi kendine ürer.

Türklerde ise: kötülük yüzünden yeryüzünde karmaşa çıkar. Nama, kendisinde olacakları haber veren demir boynuzlu gök teke sayesinde bir tekne yapar, içine hayvanlardan birer çift doldurur ve tufandan kurtulur. Türk türevinde tufan, taşkın olarak geçer.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:38 am

Herakles ve Auge'nin oğlu olan Telephos, kahinlerin, daha annesi hamile iken: bu çocuk doğarsa, dayılarını öldürecek, şeklindeki kehanetleri nedeni ile, doğumdan sonra annesi ile birlikte bir sandığa konularak denize bırakılır ve bir kıyıdan çıkarak kurtulurlar. Daha sonra, kehanete uygun olarak, dayılarını öldürür.

Musa masalında da, Firavun, tüm erkek ibrani bebeklerin öldürülmesini emreder. Musanın annesi, onu bir sepete koyarak nehre bırakır ve olaylar gelişir. Yıllar sonra, Musa onun büyüten firavunu öldürür.

Akadlı sargon, bir rahibenin gizlice doğurduğu gayrı meşru oğludur. Onu bir sepete koyar ve nehre bırakır. Akki adında bir adam tarafından bulunur ve yetiştirilir. Büyüdüğünde Kish kralını öldürüp, diğer ülkeler üzerine yürür.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:40 am

Bakara 55
Bir zamanlar yâ Mûsâ demiştiniz, Allah'ı apaçık görmedikçe inanmayız sana. Derken bakınıp duruyordunuz, bir yıldırım düşmüş de sizi yakıvermişti.

Nisa 153
Kitap ehli, onlara gökten bir kitap indirmeni isterler, Mûsâ'dan bundan da büyük bir şey istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de zulümleri yüzünden bir yıldırım düşüp yakıvermişti onları. Sonra da onlara apaçık deliller geldiği halde buzağıya tanrı demişlerdi, gene de bu suçlarını bağışlamıştık da Mûsâ'ya apaçık bir kudret vermiştik.

Tanrıyı görmek isteyip de yıldırımı yemek, sadece ortadoğu mitolojisinde yer almıyor. Bir benzeri yunan mitolojisinde de yer alıyor. Hatta belki de ibrahimilerin bu masalı arakladığı yer de yine yunan mitolojisi olabilir, kim bilir ?

Zeus, tıpkı Muhammed gibi fakat - genellikle kimliğini gizli tutarak - uçanı kaçanı silkelemektedir. Zeusun kudretli asasından nasibini almamış olan ölümlü ya da tanrı, hiçbir dişi yok gibidir. Bunlardan biri olan Semele, Zeus'un karısı Hera'nın kıskançlığının hedefi olur. Hera, Semele'ye Zeus'un gerçek kimliğini söyler ve Semele'ye Zeus'un kendisini tahtında elinde yıldırımlar ile göstermesini istemesini öğütler. Semele Zeus'tan bunu çok fazla ısrar ederek isteyince, Zeus sonunda onu kıramaz, yıldırımlarından sadece çok küçük bir kısmı ile tahtında Semele'ye poz vermeye kalkınca, basit bir ölümlü olan kızcağız kızarıverir.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:41 am

Dionysus, işte yukarda rahmetli olan semele'nin, o sırada karnında olan oğludur. Zeus, semeleyi kızartınca, dio'yu karnından alarak ölümden kurtarır ve kendi bacağına/kalçasına yerleştirir. Dio burada büyür ve doğar. Buradaki süreç, ona ölümsüzlük kazandırmıştır.

İbrani masallarında Yakup tanrı ile güreşmiş ve bu sırada kalçasından yaralanmıştır. Uyluk siniri/kemiği çıkmış ve fakat tanrıyı bırakmamış, istediğini elde etmiştir.

İslam masalında, o gün gelince bacak açılacak ve allah kendini/kim olduğunu böylece ifşa edecektir.

Yakup masalına göre, bu güreşten sonra yakup kendi insanları arasında tanrının yüzünü gördüm demiştir. İslam masalında ise, bacağın açılması ile islamın tanrısı tanınacak, yani anlaşılan o ki, kim olduğu anlaşılacağı için, yüzü de görünecektir; tabii islamın tanrısı sadece bir buttan ibaret değilse.

Aynı yörenin dinlerindeki bu bacak saçmalığının bir anlamı var mıdır, yoksa biri uydurmuş diğerleri de bu zırvayı taşıyagelmiş midir?

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:42 am

Çok uzun zaman önce, çok fazla yağmur yağdı. Sular önlerin kattıklarını götürüyorlardı. Bir mağaraya doluşan çamur, insana benzer bir kayayı kapladı ya da insana benzer bir yarığı doldurdu. Rüzgar balçığa şekil verdi, güneş balçığı pişirdi ve 9 ay sonra balçık bir insana dönüştü. Bu insanın adı ay atam idi. Bir süre sonra, su, rüzgar, toprak ve güneş bir başka insan daha yarattılar. Bu da ay atamın eşi olan ay va hatundu. Ay atam ve ay va hatun yarısı erkek, yarısı kız olan 40 çocuk yaptılar. Bu çocuklar evlendiler ve çoğaldılar. Ay atam ve ay va hatun ölünce, mağaraya gömüldüler. Altın kapılar ile kapattılar ve etrafını çiçekler ile süslediler.

Tek tanrılı dinlerde ise: tanrı, durup dururken: ben bir insan yaratçam dedi. Balçığı insan şekline soktu ve ruh üfledi. Yalnız başına sıkılacağını düşündüğü insandan bir de eş yarattı. Adları adem ve havva idi. Bunlar saçma bir sebepten, sonsuza değin bulunmak üzer konuldukları cennetten kovulunca, yeryüzüne indiler ve ürediler. Çocukları da yine birbirleri ile ürediler.

Türklerdeki ay atam ve ay va hatun inancı, islamın etkisi ile üretilmiş gibi duruyor. Diğer motifleri çok benzemese de, çamurdan yaradılış, tufandaki gibi çok yağmur yağması ve isimlerin ilginç biçimde benzeşmesi dikkat çekici. Masallar birbirine girmiş ve toplama bir yaratılış masalı çıkartmış gibi duruyor.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:42 am

Orpheus, bir yılan tarafından ısırılarak ölen karısı Eurydike'yi ölüler ülkesinden almak için yeraltı tanrısı Hades'e başvurur. Hades, ölüler ülkesinde olduğu süre boyunca, geriye dönüp bakmaması koşulu ile isteğini kabul eder. Orpheus, karısı ile dönerken, bir sebepten arkasına bakınca, karısını tamamen kaybeder ve zeusun yıldırımları ile can verir.

Bergama'da, bir yanı çınar, bir yanı ıhlamur olan, birbirine dolanmış ve bir bütün olmuş iki ağacın hikayesi şu şekildedir: Philemon ve Baukis adlarında, birbirini hala ilk günkü gibi seven, çok yaşlı bir çift varmış. Philemon gün boyu tarlada, Baukis de evde ocağın başında ter dökermiş. Zeus ve Hermes bir gün bu çiftin bulunduğu köye inerler ve kapıları sırayla çalarlar ve tanrı misafiri olduklarını söylerler. Çaldıkları her kapı, geresin geriye yüzlerine kapanır. En son çaldıkları kapı bu sevimli çiftinkidir. Eve davet edilirler, yemek hazırlanır ve yenilir, şaraplar içilir. Fakat içildikçe azalması gereken şaraplar, sürekli artar. Çift, misafirlerinin sıradan birileri olmadığını anlarlar. Zeus ve Hermes çifti dışarı, köyün yamacında bulunduğu tepeye çıkartır. Dönüp köye baktıklarında, diğer bütün evlerin sular altında kaldığını görürler, kendi evlerinin yerinde ise mermerden bir tapınak yer almaktadır. Z çifte bir dilekleri olup olmadığını sorar. Çift, biz hep beraberdik, bundan sonra da beraber olmak isteriz derler. Z onları tapınağa bekçi kılar ve öldüklerinde de, onları, sözü edilen ağaçlara dönüştürür.

İncilde; rab, ibrahim ile iken sodom ve gomorraya iki melek gönderir, ibrahim ile anlaşmasına göre, orada 10 doğru kişi bulsa, kenti yıkmayacaktır. Melekler, akşama lutan yanına varır, bu sırada kentin erkekleri de melekleri düzeltmek için lutun evini basarlar. Melekler luta kimi ver kimi yoksa alıp kaçmasını, dağa çıkmasını söyler, yoksa o da kentle beraber ölecektir. Lut, dağa çıkamayacağını ama yakındaki bir başka kente gidebileceğini söyler. Melekler kabul eder, fakat giderken arkasına bakmamasını söyler. Lut denileni yapar, fakat karısı dönüp arkasına baktığında tuz kesilir. Kent ise gökten yağan ateşli kükürt altında helak olmuştur.

İslamda, yine melekler ve pompacı kent halkı söz konusudur. Bu sefer İbrahim ile tartışanlar meleklerdir, allah değil. Lut'un karısının kurtulamayacağı da zaten en baştan bilinmektedir(ankebut 32-33, hud 81). Kent üzerine pişmiş topraktan taşlar yağdırılır.

arkaya bakma ve kötü kent halkınını helak edilmesi konuları birbirine girip yeni masallar üretmiş.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:43 am

Rüzgar tanrısı Aiolos'un oğlu Athamas ile bulut tanrıçası Nephele'nin oğlu olan Phriksos ile kızkardeşi Helle, üvey anaları İno tarafından bir sandığa konularak denize atılmak ya da Zeus'a kurban edilmek istenilir. Asıl anneleri Nephele, çocuklarını, indirdği altın postlu, uçar bir koçun sırtına bindirerek kaçırır. Uçuş esnasında Helle koçtan düşer ve ölür. Kurtulan Phriksos, Kolkhis'e ulaşınca, koçu tanrı Zeus'a kurban, postunu da Kolkhis kıralına armağan eder.

Kuranda: İbrahim, allah'tan bir oğlan ister, Allah da oğlanı verir. Gel zaman, git zaman; ibrahim bir rüya görür. Allahın buyruğu olarak yorumladığı rüyaya göre: oğlunu kesmesi gerekmektedir. Oğluna sorar: ya düşünüyorum da, seni kessek mi ne dersin? Oğlan da: oluur, der. Bunlar beraberce, oğlanı kesebilecekleri bir yere giderler. İbrahim, oğlunu yatırıp, boçağı boynuna dayar. Bu esnada; her şeyi bilen, insana şah damarından falan yakın olan allah da ibrahime seslenir ve: tamam, seni sınadık ve senin iman edenlerden olduğuna ikna olduk, oğlunun yerine şunu kes diyerek bir koç gönderir. İbrahim koçu keser. Dede Allah meydana çıkar, kopuz çalar, boy boylar, soy soylar.

Tevratta: Yahve, İbrahime seslenir: İbrahiiim. İbrahim yanıtlar: Buradayım!. Tanrı, ibrahimden, oğlu ishak'ı götürüp kendisine yakmalık sunmasını ister. İbrahim oğlunu ve uşaklarını yanına alıp, sunağa doğru yola çıkar. Yol bir kaç günlüktür ve İbrahim dışında kimsenin, onun amacından haberi yoktur. Oğlu: ya yakmalık kuzu almadık, neyi yakacağız ki, diye sorunca, ibrahim: tanrı kuzuyu da sağlar, benim saf oğlum, kuzucuğum, der geçiştirir. Sunağa varınca, ibrahim uşaklarını bırakır: biz oğlanla ibadet gedip geleceğiz der. Sunakta odunları yığıp, üzerine, iyice bağladığı oğlunu yatırır. Tam kesip , sonrasında da yakacaktır ki, yahve: tamam tamam emin olduk, sen inananlardansın, çocuğu kesme der. O esnada, ibrahim boynuzları çalılara dolanmış bir koç görür. Gidip onu alır ve yahveye kurban eder.

Bu arada, ibrahim kuranda ismi belli olmayan bir oğlunu kesmektedir, ishak ise bu kesilme olayından sonra müjdelenir(saffat suresi). Tevratta ise, ishak, kesileyazandır.

bir_akil_insan
Mesajlar: 39
Kayıt: Prş May 05, 2016 2:19 am
Görüş: atheist
Alınan Teşekkür: 19 kere

Re: İslam ve antik dinler

Mesajgönderen bir_akil_insan » Sal May 31, 2016 1:44 am

İbrahimi dinlerde, adem ve eşi yaratılıp cennete konulurlar. Tanrı: burada yeyin için ama şu ağaca yaklaşmayın, der. Şeytan, bunları kandırır ve ağacın meyvesinden yemelerini sağlar. Meyveyi yediklerinde islama göre çıplak olduklarını görürler, yahudiliğe göre ise iyi ve kötüyü bilir, tanrı düzeyine yükselirler; ama görünüşte tek bildikleri yine çıplak olduklarıdır. Tanrı atarlanır ve bunları cennetten kovar.

Babil dolaylarından, mö 1400lerden kalma mite göre: Adapa, Eridu kralıdır. Bir gün iran körfezinde balık tutarken, kuzey rüzgarı, kayığını uzaklara sürükler. Buna kızan adapa, onu 7 gün boyunca esemez hale getirir. Gök tanrısı Anu, lan sen kim oluyorsun diyerek, adapayı makamına çağırır. Adapa, gitmeden önce, kendi tanrısı ve yaratıcısı olan Ea'ya, gittiğimde ne yapayım, diye danışır. Ea, oraya gittiğinde yapması gerekenleri anlatır; bunların arasında, Anu'nun verdiklerini kesinlikle yiyip içmemek de vardır. Ea, Anu'nun Adapa'ya sonsuz hayat verecek yiyecek ve içecekler vermesinden korkup, bunun gerçekleşmemesi için Adapa'yı bunları kabul etmemesini, yoksa öleceğini söyleyerek kandırır.

Adapa huzura alındığında, Anu ona yiyecek, içecek ve giysiler sunar. Adapa sadece giysiyi kabul eder, diğerlerini istemez. Anu: madem öyle, git hayatını ölümlü olarak yaşa, diye geri gönderir.


“İslam Dini ve Kur'an” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir