Araplar Nasıl İnsanlar?

İslam dinine getirilen eleştiriler ve yanıtlar ile düzeyli tartışmalar.
Kullanıcı avatarı
NOLAN
Mesajlar: 295
Kayıt: Pzt Eki 05, 2015 7:23 pm
Görüş: Ateist
Edilen Teşekkür: 97 kere
Alınan Teşekkür: 77 kere

Araplar Nasıl İnsanlar?

Mesajgönderen NOLAN » Pzt Eyl 10, 2018 12:30 pm

Yıllarca bu ve benzeri forumlarda ''islam şöyledir'' veya ''Muhammed böyledir'' tarzında tenkit içerikli cümleler kurulmuş,amatörce veya profesyonelce makaleler yazılmıştır..Peki ''İslam bir arap dinidir'' veya ''İslam arap mitolojisidir'' veya ''Muhammed bir arap peygamberidir'' denildiği halde,araplar konusu neden gözden kaçmıştır?Niye bu arap ırkının nasıl bir ırk olduğu veya arap toplumunun nasıl bir toplum olduğu ortaya konmamıştır?

3-5 kitap karıştırarak,arap insanının karakterini ortaya koymak istiyorum..Eğer arapların nasıl insanlar olduğunu anlayabilirsek,o zaman islam hakkındaki düşüncelerimiz de daha rasyonel olacaktır..

Şöyle yapacağım..

Prof.Dr.Philip Hitti'nin ''İslam tarihi''(1) kitabından araplarla ilgili önemli gördüğüm cümleleri/paragrafları buraya aktaracağım..Sonrasında bu bilgilerin doğru olup olamıyacağını,başka kaynaklarla karşılaştıracağım..Bu karşılaştırmalı kıyas sonucunda,arapların nasıl insanlar olduklarını göstermeye çalışacağım..

Başlıyorum;

-Tarihin bilinen bütün devirleri boyunca,arabistan halkı gerçekte aynı ve değişmeden kalabilmiştir..

-Bugün bile bir arap kabilesinde şayet su darlığı sebebiyle çocuklar ''su'' diye bağrışıp çağrışmaya başlasalar,at sahibi hiç kılı kıpırdamadan mevcut suyu son damlasına kadar atına vermek üzere kovaya boşaltır..

-Göçebe bir insan tipi olarak dün ne idi ise,bugün de odur ve yarın da o olacaktır..Onun kültür temeli her zaman aynı kalacaktır..Değişiklik,gelişme,tekamül onun derhal itaat edip tabi olacağı kanunlar arasında değildir..

-Çöl yurdunun kuraklığı monotonluğu ve devamlılığı bedevinin fiziki ve mantıki yapısına tam manasıyla aksetmiştir..

-Kendisine hemen diğer herşeyin mahvolduğu bir yerde,çölde yaşama imkanı bahşeden sebat ve sabrın onun en yüksek fazileti olduğu anlaşılmaktadır..Kayıtsızlık ve kaygusuzluk aynı faziletin bir diğer yüzüdür..Diğer göze çarpan bir hususiyet olan şahsını düşünürlük o derece köklüdür ki bu bedevinin beynelmilel bir şahsiyet kıvamına erişmesine hatta kabileye has müşterek menfaat idealinin inkişafına asla müsaade etmemiştir..Disiplin,nizama hürmet ve otorite çöl hayatında birer put olamazlar..

-Döğüşkenlik haleti ruhiyesinin yerleşmiş kalmış bir mantık şartı olduğu çöllük ülkede,akın edip baskın verme yiğitlere has birkaç meşgaleden biridir..

-Bedevide din onun kalbine gerçekten de pek hafif surette yerleşmiştir..

-Çölün kendine has kanunu mucibinde kana kan istenir..

-Diğer herhangi bir klan yahut kabileyi kendisinin kanuni ve normal bir avı ve yağma yahut katledilmeye müstehak bir hedefi gibi görür..

-Umumiyetle arabistanlı ve hususiyle bedevi doğuştan demokrattır..

-Fakat arabistanlı demokrat olduğu kadar aristokrattır da..O kendi kendisine yaratılışın mükemmel ve tam örneğinin bir görünüşü olarak bakar..

-Diodorus Siculus arapların istiklal ve hürriyetlerine son derece değer ve kıymet verdiklerini doğrulamaktadır..

-Bedevi bir din sahibi olsa bile,bu onun hayatında pek önemli bir yer tutmuyordu..

-Hiçbir yerde müşahhas bir puta onun gerçekten düşkünlüğünü gösteren bir anlatıma rastlamamaktayız..

-Putperest arabistanlı Babillilerin ki ile kabili kıyas bir şekilde ne bir mitoloji,ne bir teoloji ve ne de kainatın yaratılışı(kozmogoni) hakkında bir görüş geliştirmiştir..

-Bedevilerin dini esas itibariyle animizme dayanıyordu..

Hitti'ye göre Araplar kısaca;değişime kapalılar,son derece acımasızlar,sabırlılar,kayıtsızlar,egoistler,kavga cılar,demokratlar,bağımsızlar,din ile pek ilgili değiller..Çölü düşündüğümüzde demokrat olma dışındaki tüm özellikler gayet ''mantıklı'' geliyor bana..Arapların demokrat olması,kendi kabile yaşamları ile ilgilidir..Mesela kabilenin başındaki şef,kabile büyüklerinin onayı ile hareket eder..Bir diktatör gibi hareket etmesi mümkün değildir..Hitti ''araplar demokrattır'' derken;bu konulardan bahsediyor..Yani kendi içlerinde demokratlar..Bu da gayet normal..

Şimdi Hitti'nin bu verilerinin doğru olup olmadığına bakalım;

Herodot(2),arapların son derece becerikli ve yeminlerine bağlı insanlar olduğunu söyler..

Carol Bakhos(3),kutsal kitapta geçen çölde yaşayan bedevi/arap ifadesini,bir çevirmenin ''göçebe'',diğerinin de ''haydut'' olarak çevirdiğini belirtir ve iki anlamda da arapların ilişkilendirildiklerini belirtir..

Doç.Dr.Bahriye Üçok(4) arapların hürriyetlerine son derece bağlı olduğunu,hoşgörülü olmadıklarını ve başka dinlere karşı lakayt olduklarını belirtir..(Bilmeyenler olabilir..Bu kadın ilahiyatçıyı müslümanlar katletmiştir..Çok da canımı sıkan bir konu..)

Erol Sever(5),arapların m.ö.7 yüzyılda anaerkil bir toplum olduklarını ve yeni yeni ataerkilliğe geçiş aşamasında olduklarını belirtir..İnsan kurban ettiklerini,hatta çocuk kurban ettiklerini,birbirlerinin kanının içip yemin ettiklerini,taşa çok saygı duyduklarını ve büyücülükle uğraştıklarını söyler..

Son derece güvenilmez olan arap şiirlerine(6) baktığımız zaman;içeriğin kadın,savaş veya şarap gibi olgulardan oluştuğunu görüyoruz..

Görüldüğü gibi Hitti'nin söylemlerini çürüten bir veri yok..Kaynaklar ya Hitti ile aynı şeyi söylüyor,ya da benzer şeylerden bahsediyor..

Şimdi de tüm bu verileri doğrulayan,çarpıcı bir paragrafı olduğu gibi aktarıyorum..Jules Soury(7),çölün sami mitolojisine etkilerini anlatır ve şöyle devam eder;

''Böyle toprağın böyle insanı olur..Bu kayalık ve kumluk ovalarda insanoğlu küçük,zayıf,kuru,öylesine kanaatkârdır ki,kafası da midesi kadar boştur..Bu tip ırk,yani bedevi göçebe arap,hiç düşünmez ve hiçbir şey bilmez;hayali de çöl kadar kısırdır..Hızlı koşan bir at,doğru ve uzun bir mızrak,güzel bir kadın,güzel bir deve,işte onun şiirlerinin ebedi konusu..Onun daima aynı olan heyecanları monoton bir basitliğin fikir ve hislerini meydana getirmektedir..Onun dili de sözdizimi de basittir..Aynı zamanda ismin hali ve fiil çekimi de zayıftır..Genel fikirleri ifade etmek için soyut tabirler hiç yoktur..Zaten çocuklar da genel fikirlere sahip olurlar mı?''Ve'' bağlacından başka bağ olmadan,birbirini takip eden cümleciklerin sıralandığı bu basit dil,çocuk dilidir..Göçmen veya yerleşik durumda,bu tür insanlar asla büyük sanaatkâr olamayacak;filozof veya alim olmaları ise daha da güçtür..Aristo,Hipokrat,Ptoleme yani bütün Yunan ilmi bu taşlaşmış beyinler üzerinden,kış yağmurlarının sel yataklarında bıraktığı iz kadar bir iz bırakmadan geçip gitmiştir..''

Hitti olsun,Jules Soury olsun; ''Bu araplar mitolojiden/teolojiden anlamaz'' diyorlar..Bu şu demek;Araplar İslam dinini yaratmış olamazlar..Mümkün değil bu..

İki yerde İranlıların İslam dinini yarattığını okudum..Birini hatırlamıyorum ama diğeri Seks Tanrıları(8) kitabının yazarı Elvin Azar'dır..

Yani ''Kuran'ı araplar yazmıştır'' veya ''İslam arap mitolojisidir'' veya ''Muhammed arap peygamberidir'' denilmesi hatalıdır..Geçmişte bende bunları dile getiriyordum ama bu söylemler gördüğünüz gibi rasyonel değil..Çünkü coğrafya ve coğrafyadaki yaşayan insan kalitesi ortada..

Şöyle bir itiraz gelebilir bana..''Araplar şiddete meyilli ve Muhammed'de böyle aktarılmış..Demek ki Muhammed bir araptır'' çıkarımı yapılamaz mı?

Kuran ve hadisler geriye dönük yazıldığı için ve geçmişte de arapların şiddete meyilli oldukları bilindiği için,Muhammed'i doğal olarak şiddetle iç içe lanse etmişler..''Yeryüzüne kılıç getirmeye geldim''(Matta 10-34) diyen İsa'nın arap toplumuna Muhammed olarak aktarılması,tabi ki şiddet baz alınarak yapılmalıydı..Çünkü araplar tokat yedikleri zaman,diğer yanaklarını uzatacak insanlar değillerdir..

Muhammed amcası Hamza'nın ölüsünü ''karnı yarılmış,ciğeri alınmış,burnu ve kulakları kesilmiş'' olarak bulur..Bu kadar şiddete ne gerek var?Çünkü araplar bundan hoşlanıyor..Yaptıkları veya yapmak istedikleri şeyler bunlar..Sonrasında Muhammed ''Allah bana ileride zafer nasip ederse,Kureyş'lilerden 30 tanesinin burnunu ve kulaklarını keseceğim'' der..(9)Zafer kazandığı halde,yapmak istiyor bunu..!
İbni Hişam neler neler yazmış ama müslüman çocuklara bunlar okutulmaz/anlatılmaz..Keşke ''yeni Türkiye'' de,İbni Hişam'ın siyeri,sansürsüz olarak çocuklara zorla okutulsa..!

Sonuçta nereye varmalıyız?

İslam'a dair bize lanse edilen herşey yalandır,herşey..!

Bağımsızlıklarına/rahatlarına son derece düşkün olan arapların,bir peygamberi veya bir mehdiyi veya bir mesihi kabul etmeleri mümkün değildir..Değişime direnç gösteren,kafası boş,son derece acımasız bu insanları bir dine sokmak için yapılabilecek tek şey şiddettir ve bu da yüzlerce yıl sürmüştür zaten..''Türkler zorla müslüman oldu'' diye bir söylem vardır..Doğrusu ''Araplar zorla müslüman olmuştur''..!

Kaynaklar;
1-Siyasi ve kültürel islam tarihi cilt 1-Prof.Dr.Philip K.Hitti 1989
2-Tarih-Herodot 2007
3-İbrahim'in ailesi-Carol Bakhos 2016
4-İslam'dan dönenler ve yalancı peygamberler-Doç.Dr.Bahriye Üçok 1982
5-İslamın kaynakları 1-Erol Sever 1995
6-Yedi askı,arap edebiyatının harikaları-2010
7-Karşılaştırmalı mitoloji ışığında israil dini-Jules Soury 2008
8-Seks tanrıları-Elvin Azar 2006
9-Hz.Muhammed'in hayatı-Siretü ibni hişam 2010
Doğada ahlak yoktur..

“İslam Dini ve Kur'an” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir