Yasin 14'te Büyük İhtimal Pavlus'tan Petrus'tan ve Yuhanna'dan Bahsediliyor

İslam dinine getirilen eleştiriler ve yanıtlar ile düzeyli tartışmalar.
Mr. Tanakh
Mesajlar: 75
Kayıt: Çrş May 04, 2016 11:56 pm
Görüş: Pozitif Ateist
Edilen Teşekkür: 1 kere
Alınan Teşekkür: 14 kere

Yasin 14'te Büyük İhtimal Pavlus'tan Petrus'tan ve Yuhanna'dan Bahsediliyor

Mesajgönderen Mr. Tanakh » Prş Eki 13, 2016 9:38 am

14- "Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı."

Bunun zahiri, bunların Allah tarafından peygamberlik verilmiş resuller olduğunu gösterir. Ebu Hayyan der ki: "Siz ancak bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz" denilmiş olması da buna delalet eder. Çünkü bu konuşma peygamberlere karşı olur. İbnü Abbas'ın ve Ka'b'ın görüşü de budur. Fakat Katâde ve diğerleri demişlerdir ki, bunlar, Havarilerden olup İsâ (a.s.) kaldırılışı sırasında gönderdi. Buna göre "biz gönderdik" buyurulması, Hz. İsa tarafından gönderilmeleri de Allah Teâlâ'nın emriyle olduğundan dolayı olmuş oluyor. Bazıları bu ikisinin Yuhanna ile Pavlus olduğunu "Biz (o peygamberleri) bir üçüncüsü ile destekledik." Bu üçüncüsünün de Şem'unussafâ(Petrus) olduğunu söylemişlerdir. Fakat açıklamanın asıl hedefinin temsil olması bakımından bunun bu şekilde ifade buyurulması, Hz. Muhmmed'in peygamberliğinin şan ve şerefini temsilde açık denecek kadar bir işaretle göstermek içindir. Yani ikinin bir üçüncü ile takviyesi, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın sonradan Hz. Muhammed'in peygamberliği ile "Kendisinden öncekileri tasdik edici olarak." (Âl-i İmran, 3/3) güç ve takviyesini temsil ediyor. Önce Musa ve İsa'yı göndermiştik, bunları yalanladılar, sonra da Muhammed (a.s) ile bunlara güç ve kuvvet verdik denilmiş gibi oluyor. Elçiler o şehre vardılar da haberiniz olsun biz, sizlere gönderilmiş elçileriz dediler.Ayrıca bakınız: Hz . Şemun(Simun Petrus) Aleyhisselam...

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât.
Şemsûn diye de zikr edilir.
Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Geçmiş zamanda Şemun (Şemsûn aleyhisselam) adlı bir peygamber vardı.
Allahü teâlânın rızâsı için bin ay devamlı cihâd edip, silâhını omuzundan çıkarmadı.” buyurdu.
Eshâb-ı kirâm; “Keşke bizim ömrümüz de uzun olsaydı da, biz de din uğrunda Allah için cihâd etseydik.” dediler.
Bunun üzerine Kadr sûresi nâzil olup; “Size verilen Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır (Bu gecenin sevâbı, bin ay cihâd etmenin sevâbından çoktur.)” buyruldu.
İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasında yaşamış olan Şemun aleyhisselam, İncil ehlindendi.
İsa aleyhisselama indirilen, henüz bozulmamış İncîl-i şerîfe göre amel ederdi. Kavmiyse putlara tapardı.
Şemun aleyhisselam, Allahü teâlâyı inkâr eden ve putlara tapan sapık kavimle cihâd (savaş) edip, onları îmâna çağırdı.
Çok güçlü ve cesûr bir zât olan Şemun aleyhisselamı düşmanları türlü hîlelerle şehit etmek istediler.
Hangi bağla bağladılarsa, o bağı kırıp kurtuldu.
Yaşadığı şehrin hükümdârı onu yakalatıp, köşkünün önünde asılmasını emretti.
Bunun üzerine Şemun aleyhisselam, Allahü teâlâya yalvarıp; “Yâ Rabbî! Dünyâda yaşamayı, kâfirlerle senin yolunda cihâd etmek için isterim.
Eğer bu isteğim kalpten ve samîmîyse beni kurtar.” diyerek dua etti. O anda bir melek gelip bağı çözdü.
Şem’un aleyhisselam kurtulunca, kendisine eziyet eden hükümdârı, adamlarını ve kendi hanımını cezâlandırdı.
İnsanları hak yola dâvete devâm etti. Ona inanmayanlarla tek başına cihâd (harp) etti. Çok ganîmet elde etti.
Cihâd ederken susadığı zaman Allahü teâlâ onun için taştan gâyet lezzetli bir su akıtırdı.
Bu su o içip kanıncaya kadar akardı. Kendisine büyük bir güç ve kuvvet verilmişti.


Hz. İsa'nın (a.s) Vasisi Şem'un
a) İncil'de Şem'un: Kamus-i Kitab-ı Mukaddes'te, "Şem'un" sözcüğünde bu isimle on kişi sa­yılmıştır; bunlardan biri Şem'un Petros'tur. Bu isim Tevrat'ta "Sem'un" diye geçer. Matta İncili'nin, onuncu Eshah'ında şöyle geçer: Sonra -İsa- on iki öğrencisini çağırarak, kötü ruhları kendilerinden uzaklaştırmaları ve bütün hastalıkları iyileştirmeleri için onlara güç ve kötü ruhlarla karşılaşma kuvveti verdi. Onun on iki sefirinin isimleri şöyledir: Birincisi Petrus denilen Sem'an... Yuhanna İncili'nde, 21. Eshah'ta, (sayı: 15-18) Hz. İsa'nın Şemun'a, "Sürünün sorumlusu ol." şeklinde vasiyet ettiği geçer. Hz. İsa (a.s) burada demek istiyor ki: "Bana iman edenlerin sorumluluğunu üstlen."
Yine Kamus-i Kitab-ı Mukaddes'te, "İsa onu (Şem'un'u) kilisenin önderi etti." diye geçer.


Kısacası Pavlus gibi Hristiyanlık'ı yaydığını bildiğimiz hatta çok etken faktör olduğunu bildiğimiz bir ismin öyküsünün Kuran'da geçme ihtimalinin yüksek olması ilginçtir.Çünkü Pavlus İslam'la zıt öğretiler yaymıştır İncil'deki birçok mektubun Pavlus'un elinden çıktığı kesindir.
Ayrıca Petrus da efsanelere göre Ters bir şekilde Haç'a gerilmiştir.(''İsa gibi haça gerilmeye layık değilim diyerek'')
Eğer burdaki Yasin Suresi'nde Petrus'tan bahsediliyor ise o da Hristiyanlık'taki çarmıh öğretisini savunduğu için İslam çelişkide kalmaktadır hem çarmıhı reddecekseniz hem de Petrus'tan bahsedecek ve mübarek kulumuz diyeceksiniz yemezler.
Yuhanna ise hakkında tarihi belgemiz yok olan bir şahıs sadece Hristiyan Kutsal Kitap'ında geçiyor. Onun da İslam'ı yaymadığı kesin.Burda Yasin suresinde bahsedilen olayın Antakya'da geçtiği ve muhtemelen Elçilerin İşleri veya o tür bir İncil Bölümü'nden çıkarılmış bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ya da halkın arasında dolaşan havarisel bir hikaye.
Havarisel hikayeler Çarmıh'ı savunurlar İslam'ın bu çarmh öğretisini savunan bir hikayeyi kontekste alması garip. Özellikle Pavlus'un veya Petrus'un Kuran'da olması ihtimali dehşet bir şey.Çünkü bunlar en azından Pavlus tamamen Gnıstisizme kayan çarmıh öğretisinde İsa'nın öldüğünü yazdılar. Üçlü birliği savundular mı bilmiyoruz ama en azından İsa'nın çarmıha gerildiğini kabul ettiklerini biliyoruz.Çok garip Yasin Suresi'nde değişik şeyler var arkadaşlar.

“İslam Dini ve Kur'an” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 6 misafir