1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Bilgelerin Evi / House of Wisdom / Beyt'ül Hikmet

Gönderilme zamanı: Çrş Mar 16, 2016 1:07 am
gönderen AgnostikBey
İslamiyet bir felsefe olarak kuşkusuz dünya tarihine (mevlevilik gibi) ve bilim adamlarıyla fen bilimlerine de olumlu katkılar sağlamıştır. Artık miadını doldurması sebep olduğu katkıları görmemizi engellememeli. Bahsi geçen katkılardan biri de Beyt'ül Hikmet olarak adlandırılan tam olarak "Bilgelik Evi" anlamına gelen okuldu. Okul, İslam'ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıl'dan 13. yüzyıl'a kadar olan dönem içerisinde 9. yüzyılda açılan bir bilim merkezi idi.

Abbasi halifesi Harun Reşid ve yerine geçen oğlu Memun tarafından kurulan bu merkezde, özellikle Yunanca, Hintçe, Farsça ve Latince eserlerin çevirileri yapılmıştır ki bu, zamanın İslam dünyasında aydınlanmanın ilk adımı olarak görülmektedir. Sasani devleti zamanında kurulan Gundişapur Akademisi örnek alınarak kurulan bu merkezde çevirisi yapılan yazarlar arasında Pisagor, Plato, Aristo, Hipokrat, Öklid, Platon, Galen, Sokrat, Sushruta, Charaka, Aryabhata ve Brahmagupta gibi ünlü düşünür ve bilim insanları vardır. Fakat bu yazarların eserleri sadece çeviri safhasında kalmamış, bu eserlere ve yazarlarının düşünceleri de bu merkezde derinlemesine incelenmiştir. Zamanla büyüyen ve gelişen merkez, Bağdad'ın da büyümesine ve sadece İslam diyarlarında değil eski dünyanın tamamında tanınan bir merkez olmasını sağlamıştır.

Beyt'ül Hikmet'in büyümesinde ve popüler olmasında Abbasi halifelerinin etkisi tartışılmazdır. Zamanın halifeleri burada çalışan bilim insanlarına yüksek maaşlar bağlamışlar, hatta anlatılan o ki çevirdikleri her kitabın ağırlığınca altınla ödüllendirmişlerdir.

Burada yetişen ünlü bilim insanlarından bazıları Hârizmî, Beni Musa Kardeşler ve Kindî'dir. Ayrıca Hristiyan kökenli Müslüman bilimciler Huneyn İbn İshak ve Sabit Bin Kurra da çeviri alanında adlarını duyurmuşlardır. Gundişapur Okulu'ndaki Süryaniler, Hintler, daha sonra Harranlılar ve Nebatiler de çeviride rol oynayan bilim insanlarındandı. Bu merkezi ziyaret eden tarihçi İbn Nedim burada çalışan 47 çevirmen-yazar olduğunu tarihinde yazmıştır.

Zaman içinde gelen bazı halifeler özellikle felsefi eserlerin çevirilerinin İslami düşünce üzerinde zararlı etkileri olduğu zannıyla bu türdeki eserlerin çevrilmesini kısıtlasa da merkez uzun yıllar verimli bir şekilde çalıştı. Öyle ki çeviri hareketinin son zamanlarında Arapça dünyada bilim dili haline gelmiş, buradaki kütüphane de dünyanın en büyük kütüphanesi ünvanına sahip olmuştur.

Merkez, Moğollar'ın 1258'de Bağdat'a girmesi ve buradaki tüm birikimi talan etmesiyle ihtişamını kaybetmiştir. Ancak etkileri ve kazanımları uzun yıllar devam etmiş ve diğer büyük İslam alimleri için de esin kaynağı olmuştur.

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/İslam%27ın_Altın_Çağı

https://tr.wikipedia.org/wiki/Beyt%27%C3%BCl_Hikmet

Re: Bilgelerin Evi / House of Wisdom / Beyt'ül Hikmet

Gönderilme zamanı: Çrş Mar 16, 2016 8:06 pm
gönderen hibmariy
Ne yazık ki, savaşlar ve istilalar bu tür değerli kaynakların yok olmasına neden oluyor. Cehalet daima aynıdır, ilmin ve bilimin karşısında kendi kabuğundadır. Bu tarih boyunca değişmemiştir. İslam biliminsanlarının yaptıkları katkılar kesinlikle göz ardı edilemez. Onlara saygı duymalı ve eserlerini mutlaka okumalıyız.

Re: Bilgelerin Evi / House of Wisdom / Beyt'ül Hikmet

Gönderilme zamanı: Çrş Mar 16, 2016 9:35 pm
gönderen Mems
Bu takdir edilecek tarafsızlığınızı alkışlamak lazım.

Re: Bilgelerin Evi / House of Wisdom / Beyt'ül Hikmet

Gönderilme zamanı: Prş Mar 17, 2016 7:42 pm
gönderen hector
Mems yazdı:Bu takdir edilecek tarafsızlığınızı alkışlamak lazım.

Arapların bilim dünyasına katkılarını görmezden gelmek olmaz. Tabi artık böyle bir şey söz konusu değil ama geçmişte önemli düşünürler çıkarmış.

https://www.youtube.com/watch?v=QEwwdc8lDec

Re: Bilgelerin Evi / House of Wisdom / Beyt'ül Hikmet

Gönderilme zamanı: Prş Mar 17, 2016 8:20 pm
gönderen AgnostikBey
"çünkü doğayı düşünme ve algılama biçiminin değişmesiyle araştırmanın yerini ayetler almıştır."

...bu cümleye şapka çıkarılır.

Re: Bilgelerin Evi / House of Wisdom / Beyt'ül Hikmet

Gönderilme zamanı: Cum Mar 18, 2016 9:07 pm
gönderen hibmariy
Sorgulamanın dinden çıkaracağı söylenir İslam'da, işte bu yüzden ayetlere bel bağlanıyor. Oysa ki bahsedilen ayetlerde bile "Hiç mi düşünmezsiniz?" şeklinde cümleler geçiyor. Bu tuhaf ve bir o kadar da komik bir durum.