Kuran'da İnsanlara Bakış

İslam dinine getirilen eleştiriler ve yanıtlar ile düzeyli tartışmalar.
Kullanıcı avatarı
Bayrak
Mesajlar: 60
Kayıt: Sal Şub 02, 2016 11:57 pm
Görüş: Agnostik Ateizim
Edilen Teşekkür: 88 kere
Alınan Teşekkür: 37 kere
İletişim:

Kuran'da İnsanlara Bakış

Mesajgönderen Bayrak » Çrş Şub 03, 2016 11:44 am

Bu iki ayet aslında herşeye bedeldir.

TEVBE 5 Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.

TEVBE 29 Kendilerine Kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

Ayetlerde acıkça insanlar arasına din düşmanlığı körüklenmekte, insanlar arasına ayrılık sokulmakta, din için savaş teşvik edilmekte ve diğer dinlere düşmanca bakış ortaya konmaktadır. Bu ayetlerde İslam hariç diğer inançlara ne şekilde davranılacağı hükme bağlanmıştır. Kuranın bu ayetlerinden yola çıkan islam fıkıhına (İslam hukuku) göre Eğer kitap ehli değilse yani budist, hindu, Meccusi, vb. ise hüküm ölüm, yok eğer kitap ehliyse müslüman boyunduruğunda ve müslümanın üstünlüğünü kabul ederek yaşanacak rezil bir yaşam. Biri İslam sevgi, barış ve kardeşlik dini mi demişti?

NAHL 75 Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.

“Bunlar hiç eşit olurlar mı?” Bu soruyu soran müslümanlara göre tanrı allahdır. Misal verirken kullandığı köle kavramına dikkat lütfen. Yani islamın tanrısına göre insanlar eşit değildir. Kölelik ilahi bir haktır ve köle durumuna düşenlerin kaderidir ve bu hayata mahkum olanlar özgür bireylerle eşit olamazlar. Şimdi insan Hakları Evrensel Bildirisi ilk maddesini düşünün. Hangisi daha yüce?

NİSA 24 (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir

Düşünün islamın kutsal kitabına göre bir mümin evli bir kadına mal olarak sahip olabilir ve isterse bu evli kadının kocası ola bile bu evli kadının ırzına namusuna göz koyabiliyor yani (parantez hadis külliyatından gelse de,varsın savaştan gelsinler) köle kadın evli bile olsa sen ona dilediğin gibi sahip olabilirsin. Birileri islam ahlakı mı dedi? Bakın cariyelere yaklaşım açısı kitapta nasıl?

MEARİC 30 Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz

Bunu okuyunca ne anlarsınız? Kıvırma sanatlarına girip göbek atacağınızı mı? Dilerseniz kıvırabileceğinizi söyleyebilirim ama ayet eşler yanına ve ekini koyup cariyeler dediğinde nikah kıyılan cariyenin de eş sayılacağını unutmayın derim anlayana. Yani cariye eş değildir. İslamda nikahsız ilişki helaldir. Peki nikahsız ilişkiye ne denir? İslam ahlakı ne yaparsınız ki böyle!

TEVBE 23 Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.

NİSA 64 Biz her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah’ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.

NİSA 65 Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.

NİSA 66 Eğer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın, diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı hem de (imanlarını) daha pekiştirici olurdu.

Bakın, peygambere itaat? Nisa 65-66 ne diyor size? Hüküm (buradaki hüküm yine Muhammed aracılığı ile aktarılan tanrıdan geldiği varsayılan söz) Diyor ki, hükümlerimiz ne olursa olsun, onu yapmanız gerektiği.

NİSA 71 Ey iman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut topyekün savaşın.

NİSA 72 İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alırlar. Eğer size bir felâket erişirse: “Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım” der.

NİSA 73 Eğer Allah’tan size bir lütuf erişirse -sanki sizinle onun arasında (zahirî) bir dostluk yokmuş gibi- “Keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım !” der.

NİSA 74 O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.

Bakın, nisa 74 temel bir yargı gösteriyor, ahiret adına tanrı adına savaş öl ya da öldür mükafat gelecek. Birileri islam barış dini mi dedi?

AHZAB 26 Allah, ehl-i kitaptan, onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.

AHZAB 27 Allah, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah’ın her şeye gücü yeter

Daha yurtlar mallar ve ayak basmadığınız topraklar vaat ediliyor, dünya da dünya da ahirette değil açın gözlerinizi. (ahzab 28 ile eşlerinin derdine düşüyor) İslam günümüz modern toplumları ve insanlık barışı için sırf bu yüzden büyük bir tehtit oluşturuyor. Savaşı teşvik eden ve din için insan öldürmeyi farz haline getiren bir din. Kimse kusura bakmasın böyle bir dine inanmayı insanlığıma yakıştıramam.

ENFAL 1 Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.

Ganimetsiz olur mu? Tabiki olmaz sonra savaşacak arabı nereden bulacaksın. Tabi ganimetleri zaruri dağıtmak zorunda kalıyor, yoksa peygamberi de tanımayacaklar. Zaten savaşlarla birlikte, münafık kavramı armağan ediliyor, peygamber sürekli tedirginlik içinde münafık baskısını kurana yansıtıyor.

TEVBE 111 Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.

Burada mümin ile tanrı allah arasında ki anlaşmadan bahsediliyor. Daha önce açıkladığım Tevbe 29’un hükmünü dikkate alın Müteşabih ayet değil. Oldukça açık hüküm belirtmekte. Şimdi yukarıdaki Tevbe 111 ayeti ile anlaşma şartlarınızı dikkatlice okuyun ve aşağıdaki ayete yönelin.

BAKARA 41 Elinizdekini (Tevrat’ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun.

Ayetleri mümkünse satmayın. Haydi doğru önce kirlenmiş arapları, tanrının kutsal mekanı diye gördüğünüz kabe etrafından temizlemeye, münafık ayetlerini getirmeyivereyim. Sonra mümkünse, israile de el atın. Şayet korkarsanız,

ENFAL 65 Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

ENFAL 66 Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Sanırım islamın tanrısı Enfal 66 da “pardon burada hata yaptık” demekte, sadece Enfal 65 ayeti hükmü olsaydı sorun yoktu ama Tanrı allah Enfal 65 de 1 müslüman 10 kafire bedel demiş, bakmış olmuyor Enfal 66’da 1 müslüman, 2 kafire bedel diyerek hükmünü değiştirmiş. Birileri tanrı allah herşeyi bilir, zamandan mekandan münezzeh mi dedi? Günümüzde bir füze için kaç müslüman gerek diye aklınız takılabilir haliyle koşullara göre kıvırma sanatını miras alabilirsiniz.

Gerçi kesin hüküm belirtilen ayetler üzerinde kıvırmak Kuran’a ters ama kimseye köleliği ve başkalarının düşüncelerinde yaşamayı yakıştıramam. Bu nedenle, din adına konuşanlara bakmayın, Açın şu kuranı iniş sırasına göre baştan sona okuyun, aklınız ile tartın. İslamın ilkel bir din olduğunu anlamak kolay. Yapmanız gereken kuranı okumak ve çağdaş değerlerle karşılaştırmak. Sadece bunu yapmanız gerçekle yüzleşmenizi sağlayacak. Aydınlanmanız dileğiyle.

Kullanıcı avatarı
atheistable
Mesajlar: 32
Kayıt: Cmt Oca 23, 2016 10:29 pm
Edilen Teşekkür: 35 kere
Alınan Teşekkür: 35 kere

Re: Kuran'da İnsanlara Bakış

Mesajgönderen atheistable » Çrş Şub 03, 2016 4:41 pm

Cok güzel bir yazi.. yalniz iki noktaya deginmek istiyorum

Bayrak yazdı:
TEVBE 23 Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.Cogu ceviride veli yerine "dost edinmeyin" diye geciyor.. zaten veli edinmeyin cümlesi bana mantiksiz geldi. Lakin "dost edinmeyin" demek durumun vehametini arttirmis bu da bir gercek

Bayrak yazdı:
ENFAL 1 Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.Daha sonra sanirim homurdanmalar basliyor
ya biz canimizi ortaya koyuyoruz bizim muhtar mali götürüyor bu ne istir (gibisinden.. :) )

Muhammed bakiyor ki adamlar hakli, cark etmek zorunda kaliyor.. bunun neticesinde su ayet iniyor

AZHAB 19 Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah’a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Kullanıcı avatarı
Bayrak
Mesajlar: 60
Kayıt: Sal Şub 02, 2016 11:57 pm
Görüş: Agnostik Ateizim
Edilen Teşekkür: 88 kere
Alınan Teşekkür: 37 kere
İletişim:

Re: Kuran'da İnsanlara Bakış

Mesajgönderen Bayrak » Çrş Şub 03, 2016 4:55 pm

Zaman oldukca syafamda ki tüm yazıları teker teker buraya aktaracam....

Ben 17 yaşlarımdan itibaren tüm dinlerin uydurma olduğuna inanmış biriyim bunu sağlayanda bilme olan merakım olmuştur... 30 yıl boyunca düzenli bilim ve teknik dergisi takip ettim o dergilerden birinde evrim teorisi ve insanlığın evrimi anlatılıyor insan evriminin kanıtları anlatılıyordu... Bu anlattığım yazıda bir biyolok ben hem hıristiyanım hemde bu evrime inanıyorum her ikisinide kabul ediyorum tarzı bir konuşması paylaşılmıştı... Bu bana o an saçma geldi bir şeyin tek doğrusu olabilir 2x2=4 eder hem 4 hem 5 eder diyemezsiniz.... Ben o yazıdan sonra adem ve havvanın palavra olduğunu anladım.... Ama akp dönemine kadar dinler saçma islam uydurma ama kültürüm gerekirse savunurum derdim... akp döneminde dindarlaşma halka dayatıldıkca bu düşünceden de soğudum ve dini araştırmaya başladım... İşte tam bu dönemde Agnostik.net ile tanıştım.... İslam bilgimin temelini bu sayfalarda attım diyebilirim....

dilerim benim gibi bu sayfalardan aydınlananlar olur... Bu benim borcum diye düşünüyorum

Kullanıcı avatarı
Engse Hohol
Mesajlar: 183
Kayıt: Prş May 05, 2016 9:34 pm
Edilen Teşekkür: 17 kere
Alınan Teşekkür: 54 kere

Re: Kuran'da İnsanlara Bakış

Mesajgönderen Engse Hohol » Sal May 10, 2016 6:09 pm

Kur'an'da 6600 ayetten yaklaşık 70 ayette insanlar, maide 47 gibi, sırf inanmıyorlar diye sapık ve fasık olarak etiketlenmişlerdir. Kur'an'daki allah, insanlardaki erdeme ve iyiliğe bakacağına, kendi kuruntularına inanmamışlar diye, iyi dinsiz ateist insanların, diğer tüm yararlı özelliklerini yok sayarak, onları cehenneme göndereceğini söylüyor muhammedin ağzıyla. Gerçek sapık ve fasık kur'an'daki allahın ta kendisi ve onu kurgulayanlardır. Allah da diğer tanrı figürleri gibi, insan türü kurnaz canlıların beyinlerinde bir kurgudur yalnızca.


“İslam Dini ve Kur'an” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir