1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İnsanlar tarih boyunca havaya tapmışlardır

Gönderilme zamanı: Sal Tem 12, 2016 9:09 pm
gönderen NOLAN
Sümer panteonunun baş tanrısı,yüce hava tanrısı Enlil(1),zamanla yerini Babil'in baş Tanrısı Marduk'a bırakmıştır..Enlil'in meşhur tufanın yaratıcısı(2),Marduk'un ise balçıktan insanı yaratan(3),tek tanrıların ilki olduğunu belirtmekte yarar var..(Kabaca belirtiyorum,detaya girmeye şimdilik lüzum yok..)
Marduk Yehova'nın önceli(4) idi..Ben hristiyanların Tanrı'nın oğlu veya Tanrı'nın kendisi olarak taptıkları İsa'nın,Marduk'un ta kendisi olduğunu düşünüyorum..Mesela İncil'de İsa'nın ağzında iki ağızlı keskin bir kılıç olduğu yazar..(5)Marduk'un da özellikle çatal dilli bir canavarı(6) olduğu belirtilir..Neyse,konumuz bu değil..

Yahudilerin Yehova'sı,Babil'lilerin Marduk'u ve Sümer'lilerin Enlil'i aynı/özdeş Tanrı'lardır..Yehova'yı bilindiği gibi hristiyanlarda kabul ederler..İncil'de Tanrı'dan,yani Yehova'dan söz edilirken ruh ifadesi belirtilir..''Tanrı ruhtur..''(6)Bu ruh ifadesini Marduk ve öncesinde Enlil içinde kullanabiliriz..Çünkü bu iki Tanrı'da hava ile alakalı Tanrı'lardır..Mesela Enlil,Sümer'lilerin gök ve yer arasında LİL(rüzgar,hava,soluk ve ruh anlamına geliyor)(7) dedikleri şeyin Tanrı'sıdır..

Peki bu ruhu nasıl tanımlayacağız?
Freud ruhtan şöyle bahsediyor;Tinsellik hareket eden havayı kendine örnek almıştır,çünkü tin adını rüzgar esintisinden alır..(animus,spiritus,İbranicesi;ruach)(8)

Şunu demek istiyorum..

Binlerce yıldır insanların taptıkları tanrıların karşılığı ruhtur ve bu ruhun karşılığı da havadır..İnsanlar ''Tanrım bana yardım et'' dediklerinde,aslında havadan yardım istemektedirler..Bizim için hava hoş tabi,istedikleri gibi yaşayabilirler..Biz sadece ne yaptıklarını söylüyoruz kendilerine..
İslam'ın Tanrı'sı Allah'ın da bu hava ile ne kadar alakalı olduğunu hatırlatmak isterim..Hani şu Meryem'e üfleyen(hava) Allah..!

(1)Sümer mitolojisi-Samuel Noah Kramer sayfa 74
(2)http://tr.wikipedia.org/wiki/Enlil
(3)-(4)-(6)http://tr.wikipedia.org/wiki/Marduk
(5)Vahiy 1-16
(6)Yuhanna 4-24
(7)http://www.aksitarih...din-olgusu.html
(8)Musa ve tek tanrılı din-Sigmund Freud..Sayfa 155-156

Re: İnsanlar tarih boyunca havaya tapmışlardır

Gönderilme zamanı: Sal Tem 12, 2016 10:35 pm
gönderen Tumagü İskicap
İnsan psikolojik bir varlık. Çaresiz kaldığı zamanlar oluyor ve o zamanlar yakınıyor, hayıflanıyor. O esnada söyledikleri şeylerin hiç bir önemi yok ama dinlerin ve tanrıların insan hislerindeki kaynağı bu değil. Dinlerin insan hislerindeki kaynağı iyi geçinmek ve güvende yaşama arzusudur. Öldükten sonra da, en az bu iki şeye sahip olarak yine aynı yerden yaşamaya devam etmek. İslamdaki çelişkileri önemsemeden Muhammed'e biat edenler, aslında kendi arzularına biat etmişlerdir.

Vakia 20-21.
Cennet ehline vardır, arzu ettikleri meyveler ve canlarının çektiği (iştah-yeştehune) kuş etleri.

Taha 118-119
Cennette çıplak kalmak yoktur, orada acıkmazsın ve susamazsın.

Üstte iki çelişik ifadenin ayetleri var; Vakia 20-21 ve Taha 118-119.

Vakia 20-21'de muhammed, cennet uğruna ölüme cesaretlenen mücahitlerim olsun ve bana savaşlarda yardım etsinler diye, dünyada tadamadıkları arzuları, acıkmış boş bir midenin hislerini canlandırarak onları inandırmış ve vakia 22'de de ahu gözlü huriler var size diyerek kandırmaya devam etmiş.

Sonra Taha 118-119 ayetlerinde ise cenneti öylesine çekici gösteriyor ki savaşta ölmeseniz bile cennete gittiğinizde dünyalık arzulardan kurtulacaksınız diyor, acıkmayacaksınız ki, kuş etini ne diye yiyeceksiniz! Muhammed müslümanları öylesine tavlamış ki, savaşlarda ölüme gitme cesaretini kendinde bulan mücahitler, ayetler arası çelişkileri muhammed'e soracak cesareti kendilerinde bulamamışlar. Belki de mücahitler ve ümmetin geri kalanları, ahiret hayatı için kurdukları hayallerinin yıkılmasını istemedikleri için sormamışlardır. Yalan da olsa inanç, günümüzde olduğu gibi eskiden de bazı insanların ihtiyaç duydukları enerji çeşiti olmuştur ve olmaya devam edecektir.