1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kuran İlk Ayet ve Besmele İlişkisi

Gönderilme zamanı: Cmt Nis 02, 2016 11:49 pm
gönderen AgnostikBey
Türkiye'deki müslümanlar arasında "Pıhtı" suresinin ilk ayeti hakkında yanlış bir anlaşılma var. Arapça "okumak" fiilinin emir kipi olan "ikra, اقْرَأْ, oku" kelimesinin ilk ayetin tamamını ifade ettiğini düşünüyorlar. Oysaki ayetin tam metni şu şekildedir,

Ikra’bismi rabbike'lezî halak

"Seni yaratan sahibinin ismi ile oku"


Daha ilk ayette sen diye muhatap alınan kişi "bir erkek"tir. Arapçada isimler tekil, ikil ve çoğul hallerinde bulunabilir. Ayetin birebir çevirisi için belirtecek olursam, etkileyici bir üslup olsun diye rab kelimesine "ke" zamiri eklenmesiyle "bir" erkeğe seslenilmiştir. Örneğin daha ilk ayetten kadının adı ve yeri yoktur.

Halbuki gerçekten "hak din" diye bir şey olsaydı,


Ikra’bismi rabbena'lezî halak


"Bizi yaratan efendimizin ismi ile oku"


örnek ayeti gibi, en azından "nâ" zamiriyle böyle bir şey olması gerekirdi. Ancak görüldüğü gibi cinsiyetlerin eşitliği arap dünyasına çok uzak bir kavramdır.

Mesajımda diğer bir başlık olarak; tevbe suresi hariç tüm surelerin başında yer alan, Neml suresinin otuz ve Fatiha suresinin ilk ayetini oluşturan ve de onsuz iş yapılmaması tembih edilip yoksa cinlerin musallat olacağı rivayet edilen "besmele" ise şu şekildedir,

Bismillâhir rahmânir rahîm

"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın ismi ile"


İlk ayet ile gelen "oku" emrinden sonra, her surenin başında besmele okunması gerekliliği anlaşılır bir durumdur. Bununla birlikte İslâm’dan önce Arabistan'da yüce bir varlığın ismini anarak bir işe başlamak, ibadet etmek de yaygın bir tutumdu. Aşağıdaki metin "Diyanet Vakfı" sitesinden alıntıdır,

İslâm’dan önce Araplar işlerine bazen “bismi’l-Lât ve’l-Uzzâ” diye putlarının adıyla, bazen de “bismikellāhümme” diye başlarlardı. Bu adet Şa‘bî ve A‘meş’in rivayetlerine göre İslâmiyet’in ilk yıllarında da devam etmiştir. Neml sûresindeki besmele ayeti (27/30) nazil olduktan sonra besmele son şeklini almış, Hz. Peygamber hayatının sonuna kadar hep bu ibareyi kullanmış, besmelenin yazıldığı ilk satıra başka hiçbir şeyin yazılmamasını da emretmiştir (Kurtubî, I, 92; Kalkaşendî, VI, 211-215).

İslâm’da gerek dünya gerek ahiretle ilgili olsun her önemli ve meşrû işe besmele ile başlamak tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber bir hadisinde, “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve güdüktür” (Aclûnî, II, 174) buyurmuştur. Onun birçok iş münasebetiyle besmele çektiği ve besmeleyi tavsiye ettiği hadis kitaplarında rivayet edilmiştir (meselâ bk. Wensinck, Mucem, “ism” md.). Ayrıca belli ibadetlerde ve hayvan kesimi sırasında besmele çekmenin gerekli olduğu da bilinmektedir. Bir müslüman herhangi bir işe başlamadan önce besmele çekmekle, “Nefsim veya başka bir varlık adına değil Allah adına, O’nun rızası için ve O’nun izniyle başlıyorum” demek ister; O’nun rahmân ve rahîm isimlerinin tecelli etmesini beklediğini, böylece hem dünya hem de ahiret saadeti dilediğini, giriştiği işe güç yetirebilmesi için gerekli olan kudretin yüce Allah tarafından ihsan edilmesini temenni ettiğini ve kendisinin devamlı olarak O’nun yardımına muhtaç olduğunu bildirmiş, böylece ezelî kudretin yardımını celbetmiş olur.


http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ ... no=d050530

Re: Kuran İlk Ayet ve Besmele İlişkisi

Gönderilme zamanı: Pzt Nis 18, 2016 12:31 pm
gönderen Alper ÇADIROĞLU
Rahman = Mısır tanrısı RA = Hindu tanrısı Brahma
(mısır daha eski gibi)

Re: Kuran İlk Ayet ve Besmele İlişkisi

Gönderilme zamanı: Pzt Nis 18, 2016 12:50 pm
gönderen Kurnaz
Güzel bir yazı olmuş. Fakat Kur'an okurken ille de "Bismillahirrahmanirrahim" demeye gerek yoktur. Bahsettiğiniz 96. surenin ilk ayetinde, yaratan rabbin adı ile okunması emri yer alıyor. Yani sadece Allah veya Rahman veya Tevvab, hatta ve hatta Tanrı diyerek de başlanılabilir. Ki başka bir ayette de (şu an hangi ayette olduğunu maalesef hatırlamıyorum) "Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" şeklinde bir emir de mevcut. Bunların, zihinsel bir arınmayı (mesela önyargılardan) amaçladığı kanaatindeyim.

Bu arada cinler, sanıldığının aksine insanlara musallat olan varlıklar değiller. Hurafe olduğu görüşündeyim.